Platformele sociale-instrumente sociale

Posted on October 11, 2010

2


Continui seria articolelor despre utilitatea platformelor sociale încercând să aduc câteva argumente pro Facebook. Postul este destinat, în particular, unui tip aparte de reticenţă şi anume, cea a ,,blogerului sceptic”.

Provocarea a venit de la Vali, drept pentru care postul i se dedică. Sper ca frământările lui să îşi găsească rezonanţe pe wall. Aleator şi incomplet, iată câteva idei!

Argumente:

-Facebook este o platformă de socializare, informare, promovare. În esenţă, Facebook înseamnă microblogging şi socializare.

-Facebook este “independent de manifestările sale individuale”(Durkheim) dar lasă posibilitatea amprentei personale. Tu îţi faci experienţa bună sau rea, nici un user nu poate să interfereze cu proiectul tău.

-Facebook înseamnă socializarea cu trendul. Este o frescă a trendurilor. A socializa cu trendul înseamnă a evalua critic manifestarea unui curent cultural (în sens sociologic) şi încadrarea în propriul sistem de gândire, în obiectivele personale, planuri, dorinţe. Procesul presupune anticipare, analiză, înţelegere, prelucrare, internalizare sau respingere. E o algebră socială ce îţi fortifică procesul de luare a deciziilor, ce îmbunătăţeşte spectrul de înţelegere a relaţiilor interumane.

-Facebook este un laborator social. Este un mediu de cunoaştere şi simulare a socialului. Poţi observa cum se formează un lider, o opinie, rezistenţa la zvon, cum se manifestă activităţile sociale şi civice, patriotismul, rasismul, etc. Poţi analiza tipare de comportament şi stereotipii pe care le poţi instrumenta în interes personal, profesional.

-Facebook înseamnă o colecţie interactivă de cărţi de vizită. Ţine doar de tine să primeşti permisiunea de a le folosi. Ca avantaj, îţi poţi monitoriza contactele, identificând momentul optim de colaborare, contactare, etc.

Facebook îţi mediază accesul la elite. Scriitori, pictori, bloggeri, jurnalisti, lideri politici, critici, etc. Cultura vine direct de la sursele care contează pentru tine.

-Facebook este un accelerator de particule sociale. Poţi surprinde cel mai bine ciclul de viaţă al curentelor, ideilor, practicilor, comportamentelor. Din acest motiv, Facebook îţi dezvoltă capacitatea de a opera strategii în timp real, îţi dezvolta spontaneitatea strategică (capacitatea de a surprinde o posibilitate de dezvoltare şi de a opera în timp util schimbarea). Aceste aspecte îţi determină paternuri de acţiune. Consider asta o deprindere ce ar trebui să se regăsească la orice sociolog, psiholog, om de marketing.

Nu sunt un misionar Facebook, sunt mai degrabă un moderat. Orice lucru poate fi folosit spre bine sau spre pierderea timpului. Totuşi, recomand Facebook pentru o raportare potrivită vizavi de creaţiile mai mult sau mai puţin spontane ale societăţii.

Posted in: HR