Arhetip de muncitor -3-

Posted on March 18, 2010

0


Cine are carte, are parte! Zicătoarea populară este în mod eronat preluată de instituţii de învăţământ, companii furnizoare de servicii de training, cursuri, etc. Ea nu se referă la acumularea de învăţătură, cunoştiinţe, titluri academice ci la împroprietărirea ţăranilor pe baza unei ,,cărţi-titlu de proprietate”. Arhetipul de muncitor prezentat este ţăranul român. Subjugat de secole, exploatat, ignorat economic, înălţat de artişti. Muncile câmpului îi sunt calendarul vieţii. “Ţăran” în cazul de faţă nu e cel ce locuieşte în mediul rural ci cel care practică muncile agricole pentru propria gospodarie.

Posted in: HR