Hiring the best and the brightest means…..?!

Posted on November 29, 2009

0


Când vine vorba de bani, profit, afacere, sentimentalismele cad pe locul 2. Nimeni nu riscă, nimeni nu-şi permite o creştere încetinită, nimeni nu devine Mecena de la prima sută de mii.
Angajarea persoanelor cu dizabilităţi (cu handicap) e privită de cele mai multe ori ca o concesie făcută societăţii şi cel mai ades considerată o pierdere pentru companie.
Conform legislaţiei în vigoare, lucrurile stau, sau ar trebui să stea altfel.

Echitate şi CSR în recrutare. Informaţii utile.
Persoanele cu handicap se bucură de protecţie în căutarea unui loc de muncă. Orice companie cu un număr de angajaţi mai mare de 50 este obligată să aibă în componenţa minim 4% persoane cu dizabilităţi, încadrate conform pregătirii, specializării, formării acestora. Companiile pot refuza să-i angajeze platind lunar Statului 50% din valoarea salariului minim brut pe ţară ori numărul total de posturi care ar fi revenit persoanelor cu handicap.
Un angajat cu deficienţe fizice este scutit de plata impozitului pe salariu, beneficiază de formare profesională, transport gratuit la şi de la locul de muncă, consiliere profesională în mod gratuit, decontul tuturor cheltuielilor fiind suportat de stat. Angajatorul-unitate protejată este scutit de plata taxei de autorizare şi reautorizare şi de impozitul pe profit dacă reinvesteşte cel putin 75% din suma datorată în restructurare, achiziţia de noi tehnologii. Angajatorii, alţii decât unităţile protejate beneficiază de o subvenţie de la stat în concordanţă cu sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi de deducerea din calculul profitului impozabil a cheltuielilor prilejuite de integrarea şi dezvoltarea profesională a angajatului..
În concluzie, angajarea unei persoane cu handicap nu ar trebui să sperie angajatorii, Statul suportând cheltuielile şi acordând beneficii companiilor. Eu personal am lucrat cu persoane cu handicap şi am rămas impresionat de cât de puţine fac eu şi cât de multe fac şi pot face ei, cu ce ni s-a dat. Sunt tot resurse umane, sunt la fel de valoroase.

Sursa : Biroul de Consiliere pentru Cetateni

Posted in: HR, Uncategorized